top of page

השכרת מתנפחים: קודם כל כללי בטיחות

עודכן: 17 במאי 2023

השכרת מתנפחים אמורה להיות מהנה וכיפית, לצורך כך לפני שמתחילים חשוב לקרוא בקפידה את הוראות הבטיחות של המתקנים המתנפחים למען שימוש בטוח ללא תקלות ופציעות.המתקנים המתנפחים שלנו בטיחותיים ביותר ועומדים בתוי תקן בינלאומיים ​מחמירים, עם זאת, חשוב לשמור על כמה כללי בטיחות בסיסיים על מנת להמנע מפציעות מיותרות:כללי בטיחות להשכרת מתנפחים
מתנפחים כללי בטיחות

השכרת מתנפחים היא קודם כל בשביל הכיף. אירוע לילדים הכולל פעילות פיזית עלול להיות מסוכן ולכן הכנו לכם כללי בטיחות למתנפחים. חשוב להקפיד על כלל הבטיחות

1. הפעלה.

1.1. חל איסור מוחלט להפעיל את הציוד כאשר הוא חשוף לגשם או מים או כאשר עוצמת הרוח מעבר לנשיבת רוח מותרת.

1.2. התקנת והפעלת הציוד תעשה על ידי מבוגר.

1.3. השימוש בציוד יעשה בזהירות יתרה בתאם להוראות החוק ותוך שמירה על כללי בטיחות וזהירות מחמירים.

1.4. יש להפעיל את הציוד לפני מועד השימוש המתוכנן, במקום המיועד להפעלתו, לוודא שאין תקלות או קושי בהפעלה.

1.5. במידה והתעורר קושי ו/או תקלה יש ליצור קשר מיד עם מתנפחים ונהנים בטלפון המופיע בטופס ההזמנה.

1.6. אין להבעיר אש בסביבת הציוד ו/או על הציוד, לרבות, אך לא רק, עישון סיגריות, הדלקת מנגל וכיוצא באלה.

1.7. מפוח.

1.7.1. המפוח יונח על משטח נקי, יציב ויבש כשהרגליות תחתיו מופנות כלפי מטה והרשת מאונכת לרצפה.

1.7.2. יש להרחיק את המפוח מכל מקור מים, רטיבות או נוזלים (לרבות משקאות) למניעת התחשמלות.

1.7.3. יש להרחיק את המפוח מחול, אבנים, שקיות וכדומה כדי למנוע שאיבתם.

1.7.4. כאשר המתקן מותר לשימוש עם מים:

1.7.4.1. המפוח יונח על משטח מוגבה מעט מהקרקע, יציב ויבש כשהרגליות תחתיו מופנות כלפי מטה והרשת מאונכת לרצפה.

1.7.4.2. כבלי החשמל יהיו באוויר ולא על הקרקע ולחיבור החשמל יהיה מוגן מפני חדירת מים.

1.7.4.3. צינור המים יהיה מקובע למתקן ובזרימת המים ככיוון המגלשה, רחוק ככל שניתן מהמפוח וכבלי החשמל ומצידו הרחוק של המתקן.

1.7.5. לפני חיבור המפוח לחשמל יש לוודא שמתג ההפעלה על מצב כבוי (OFF).

1.7.6. יש לחבר את המפוח לשקע חשמלי תקני עם הארקה (3 חורים בשקע).


1.9. מתקן.

1.9.1. יש לוודא כי המשטח עליו פורשים את המתקן נקי מפסולת מחפצים חדים, קוצים, אבנים וכו'.

1.9.2. על המשטח להיות מפולס ושטוח – שיפוע שאינו עולה על 5%, ללא מהמורות, מדרגות, בורות או כל תווי שטח העלול לפגוע ביציבות המתקן .

1.9.3. הקמת המתקן תעשה במרחק של לפחות שני מטרים מכל מבנה או מכשול כגון: ענפי עץ, גדרות, מחסן, קיר, כבלי חשמל, חוטי כביסה וכו'.

1.9.4. במידה והמצע "רך" כמו דשא, דשא סינטטי או חול יש לקבע את המתקן לאדמה בעזרת לולאות העיגון שבצדי המתקן ויתדות באמצעות פטיש להקטנת סכנת התהפכות של המתקן. על היתדות להיות צמודים לקרקע ככל שניתן כך שלא יבלטו יותר מ 25 מ"מ מעל פני הקרקע. זווית היתדות תהיה כ 30-40 מעלות כנגד כיוון הכוח הפועל.

1.9.5. במידה והמתנפח ממוקם מעל מצע קשיח יש להשתמש בקיבוע יעיל באותה מידה כגון שקי חול, משקולות וכו'.

1.9.6. אין להעמיד מתקן בשמש בתנאי חום קיצוניים (מעל 35 מעלות) מחשש לפגיעה במתקן ובמשתמשים.

1.9.7. אין לנפח מתקן או לאפשר שימוש בו בטרם ווידוא התקיימות התנאים והוראות בטיחות והפעלה אלה.

1.9.8. למתקן יש שרוול ניפוח, את קצה השרוול יש לחבר למפוח בעזרת חוט. על השרוול להיות מאונך (זווית 90 מעלות) מהמתקן עצמו (ישר לחלוטין ללא כפלים זוויות או סיבובים) כך שתתאפשר זרימת אוויר חופשית. מפוח שאינו מחובר כאמור לא יספק את כמות האוויר הנדרשת למתקן.

1.9.9. בעת ניפוח והוצאת אוויר במתקן אין להימצא בקרבתו.

1.9.10. לאחר ווידוא חיבור המפוח למתקן ועיגון המתקן יש להעביר את מתג ההפעלה של המפוח למצב הפעלה (ON) ולהמתין עד שהמתנפח קשיח ומוכן לשימוש.

1.9.11. על המפוח לפעול בכל זמן השימוש במתקן

1.9.12. יש להשתמש במזרוני הגנה בעובי מסוג REBOUND 4 מ"מ בעל תקן EN1177 בכניסות וביציאות המתקן.

1.9.13. במידה וצוין לגבי מתקן באופן מפורש כי הוא מיועד למים אין להרטיב ו/או לשפוך על מתקן מים.

1.9.14. במתקן מיועד למים יש לדאוג לשני משגיחים, בנקודת כניסה ובנקות יציאה מהמתקן.

1.9.15. לפני השימוש במתקן יש לעבור שנית מסביב למתקן ולמפוח ולוודא שבזמן הניפוח המתקן לא זז ממקומו וכל החיבורים מחוברים כראוי.


2. בטיחות.

2.1. לא יעשה שימוש במתקן לאורך כל ההפעלה ללא משגיח. אחריות המשגיח לוודא שהוראות הבטיחות והפעלה מיושמות.

2.2. אין לעלות על המתקן אנשים הסובלים מבעיות רפואיות, לרבות אך לא רק, הריון, אפילפסיה, לחץ דם, פציה, מחלה, מגבלה ו/או בעיה רפואית אחרת.

2.3. אין להיכנס למתקן עם נעליים, חפצים חדים, שרשראות, משקפיים וכל חפץ היכול לסכן מי מהמשתתפים.

2.4. אין להיכנס למתקן עם משקאות ומזון (לרבות גומי לעיסה).

2.5. יש לשמור בכל עת על פתח הכניסה למתקן פנוי מחפצים ומכשולים.

2.6. בעת השימוש במתקן אין להימצא בסמוך לצידו החיצוני, על המשתתפים הממתינים בתור לעמוד בחלקו הקדמי של המתקן.

2.7. במידה ויש פגם, תקלה, קרע או הפסקת שימוש מכל סיבה במתקן יש להוציא את כל המשתמשים לאט ובזהירות עד לתיקונו. יש לוודא היטב שלא נשארו משתמשים במתקן.

2.8. השימוש במתקן מומלץ לילדים מגיל 3 עד 10 שנים. מומלץ ככל שניתן שגיל המשתמשים יהיה דומה כך שלא יוצרו פערי גודל (משקל וגובה) משמעותיים בין המשתמשים.

2.9. השימוש במתקן באותה העת יהיה בהתאם לכמות המשתתפים שצוינו על ידי מתנפחים ונהנים לגבי כל מתקן.

2.10. בעת השימוש במתקן יש לשמור על מרווח ואין לצופף בו משתמשים מעבר לכמות המשתתפים המותרת. ככל שגיל המשתמשים עולה יש להפחית את מספר המשתמשים במתקן באותה עת.

2.11. בעת השימוש במתקן חל איסור מוחלט על המשתמשים לבצע פעילויות העלולות לפגוע במשתמשים אחרים לרבות תרגילי אקרובטיקה, סלטות, גלגלונים היאבקויות וכדומה.

2.12. בעת השימוש במתקן חל איסור מוחלט על המשתמשים לתפוס ו/או לגעת במכוון ברשתות בדפנות המתקן.


3. הוראות קיפול ותחזוקה.

3.1. יש לוודא שכל המשתמשים יצאו מהמתקן ונמצאים במרחק של לפחות שני מטרים מהמתקן.

3.2. בתום השימוש וטרם קיפול המתקן יש לנקות את המתקן. ניקוי המתקן יתבצע בעזרת מטלית לחה עם סבון ואין להרטיבו במים.

3.3. בתום ניקוי המתקן יש לוודא שהמתקן יבש לחלוטין! ניתן ליבשו עם מטלית יבשה עד לספיגה מלאה של המים.

3.4. יש להעביר את המפוח למצב כבוי (OFF).

3.5. יש להמתין עד להוצאת מלוא האוויר מהמתקן.

3.6. יש לקפל את המתקן משני הקצוות כלפי פנים המתקן וקיפול נוסף למצב בו המתקן מקופל לאורך של 1-1.2 מטרים.

לאחר מכן, יש לגלגל את המתקן מקצה אחד לקצה השני לכיוון שרוול האוויר. יש לבצע זאת תוך הקפדה על הידוק חזק של המתקן.

3.7. יש להכניס את המתקן אל תיק הנשיאה ואחסונו במקום מוצל וקריר (חדר או מחסן).

46 צפיות0 תגובות
bottom of page