top of page

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות 
מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") חלה על האופן שבו אנו, מתנפחים ונהנים (להלן: "מתנפחים ונהנים", "אנו", "שלנו" או "אנחנו"), משתמשים במידע אישי (כהגדרתו להלן) הנאסף, מתקבל או נשמר על ידינו אודות אנשים בנוגע לשימוש באתר האינטרנט:  www.mitnafun.com (להלן, יחד עם תחומי המשנה שלו, תוכנו, סימניו ושירותיו, "האתר").
1.    מבוא. 
מדיניות פרטיות זו מיושמת משום שאנו מכירים בחשיבותה של הפרטיות. מדיניות פרטיות זו מפרטת את אופן ניהול המידע האישי שייאסף במסגרת האתר ואת הבחירות שתוכל לבצע בנוגע לאופן שבו המידע האישי ייאסף וישמש במסגרת האתר. "מידע אישי" משמע כל מידע שעשוי לשמש, לבדו או יחד עם מידע אחר, לזיהוי אישי של אדם, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, שם פרטי ושם משפחה, כתובת דוא״ל, כתובת IP ופרטי קשר אחרים.
2.    תנאי שימוש. 
מדיניות פרטיות זו הנה חלק מתנאי השימוש באתר, כדי להבין טוב יותר את כלל השירותים והתנאים באתר, אתה מתבקש לעיין בתנאי השימוש המפורסמים בכתובת www.mitnafun.com/תנאי-שימוש.
כל מונחים מודגשים שאינם מוגדרים במדיניות הפרטיות, יישאו את המשמעות שניתנה להם בתנאי השימוש.
3.    הסכמה ושינוי מדיניות הפרטיות. 
אינך מחויב משפטית למסור לנו מידע אישי, והנך מאשר בזה כי מסירת המידע האישי מתבצעת מרצונך החופשי. גלישתך באתר ושימושך בשירותים המוצעים במסגרתו מהווה את הסכמתך לתנאי מדיניות הפרטיות הזמינה באתר בעת שימושך, ובין היתר לאיסוף, עיבוד ושיתוף מידע אישי, כמפורט בה. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות במלואה, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר ובשירותיו.. אנו שומרים על הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. משכך, הנך מתבקש להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת ולפני שהנך מבצע פעולות באתר. למען הסר ספק, המשך שימושך באתר לאחר עדכון המדיניות משמעו כי הנך מקבל את המדיניות העדכנית.
4.    פרטיות ילדים. 
האתר מיועד למי שמלאו לו 13 שנים ואין בכוונתו לאסוף מידע אישי אודות ילדים מתחת לגיל 13. אם אתה מאמין שעשוי להיות לחברה מידע כזה, נא צור עמנו קשר בדוא"ל Mitnafun@gmail.com. יחד עם זאת, שימוש באתר ע"י משתמשים שהינם בני 18-13, יתאפשר בכפוף לקבלת אישור הורה או אפוטרופוס לכך, והמשך השימוש ע"י המשתמשים כאמור משמעותו כי אישור זה התקבל כנדרש.
5.    סוג המידע האישי הנאסף על ידינו ואופן איסופו. 
נכון לעתה, איננו מחייבים אותך למסור מידע אישי על מנת לקבל גישה למידע הכללי הזמין באתר. אולם, אנו מקבלים ו/או אוספים ממך מידע אישי בדרכים הבאות: 
5.1.    יצירת חשבון. על מנת להשתמש בשירותים ו/או הזמנת מוצרים המוצעות על ידינו, ייתכן שתתבקש ליצור חשבון או מנוי (להלן: "חשבון"). אם תיצור חשבון, תידרש למסור לנו מידע מסוים, כגון שמך, כתובת הדוא״ל שלך, מספרי טלפון וכן סיסמה לשימוש בחשבונך. כמו כן, ייתכן שנאסוף מידע מסוים בנוגע לשימושך הקבוע בחשבון ו/או לשימוש בשירותים, כגון העדפות משתמש, תחומי עניין והעדפות נוספות.
5.2.    פרטי יצירת קשר. אם תפנה אלינו, באמצעות משלוח טופס מקוון שנעמיד לרשותך, או באמצעות משלוח דוא״ל לכתובת דוא״ל המוצגת באתר, או כל אמצעי אחר במסגרת האתר, ייתכן שתתבקש למסור לנו מידע מסוים כגון שמך וכתובת הדוא״ל שלך ותוכן הפניה, וזאת על מנת שנוכל לטפל בפנייתך.
5.3.    קבצי לוג. אנו עשויים להשתמש בקבצי לוג. המידע המופיע בקבצי הלוג כולל כתובת IP, סוג דפדפן, חותמת תאריך/זמן, עמודי הפניה/יציאה, פעולות סינון, הקלקות וכל מידע אחר העשוי להימסר לנו מהדפדפן שלך. אנו עשויים להשתמש במידע כאמור לצורך ניתוח מגמות, ניהול האתר, מעקב אחר תעבורת הגולשים באתר ולצורך איסוף מידע דמוגרפי.
5.4.    עוגיות וטכנולוגיות מעקב אחרות. במסגרת שירותינו, אנו עשויים להשתמש ב-״עוגיות", קבצי זיהוי אנונימיים וטכנולוגיות דומות אחרות, לצורכי אבטחת מידע, וכן על מנת שנוכל לספק את שירותינו, להציג בפניך מידע מותאם אישית ולשפר את חוויית המשתמש במסגרת השימוש באתר. "עוגייה" הנה קובץ טקסט קטן המשמש, לדוגמה, לאיסוף מידע אודות פעילות באתר, שמירת העדפות משתמש ואימות. עוגיות מסוימות  וטכנולוגיות אחרות עשויות לשמש לצורך אחזור מידע אישי, כגון כתובת IP. רוב הדפדפנים מאפשרים לשלוט בעוגיות, לרבות אם לאשרן או לא לאשרן ואופן הסרתן. ניתן להגדיר את רוב הדפדפנים באופן שתקבל הודעה אם לאשר עוגייה, או שבאפשרותך לחסום עוגיות בדפדפן. 
5.5.    אמצעי תשלום. אנו עשויים להשתמש בכלים, בתוכנות או בשירותים של צדדים שלישיים לצורך השלמת רכישה וביצוע עסקאות, ובכלל על מנת לספק חלק מהשירותים הקשורים באתר. אנו עושים את מיטב המאמצים להתקשר עם ספקים ראויים אשר ישמרו על המידע שלך בהתאם לדרישותינו ולדרישות הדין, אך בכל מקרה בו תבצע פעולה באתר, אשר כוללת הסתייעות בגורם חיצוני מלבדנו וככל שזהותו ופרטיו מוצגים לך בכל אופן (למשל, באמצעות לוגו בעמוד ביצוע תשלום המתופעל על ידי ספק חיצוני), תהיה כפוף למדיניות הפרטיות של גורם זה ועל אחריותך להתעדכן בה ולוודא כי הנך מסכים לכל בכתוב בה בטרם הנך מבצע פעולה הקשורה בכך. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לך, אם ייגרם, כתוצאה ממסירת מידע לגורם שלישי והנך האחראי הבלעדי לכך. 
5.6.    Google Analytics וכלים אנליטיים נוספים. האתר עשוי להשתמש בכלי הנקרא "Google Analytics" על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר. Google Analytics אוסף מידע כגון תדירות ביקורי המשתמשים באתר, העמודים בהם הם מבקרים ובאלו אתרים הם משתמשים לפני הכניסה לאתר. אנו משתמשים במידע המתקבל מGoogle Analytics- על מנת לתחזק ולשפר את האתר ואת מוצרינו. איננו משלבים בין המידע שנאסף במסגרת השימוש Google Analytics ובין מידע אישי מזהה. יכולתה של Google להשתמש ולשתף מידע שנאסף באמצעות Google Analytics אודות ביקוריך ושימושן באתר, מוגבלת על פי הסכם השירות שלGoogle Analytics , המפורסם בכתובת http://www.google.com/analytics/terms/us.html ומדיניות הפרטיות של Google, המפורסמת בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/. תוכל לקרוא אודות האופן בו Google אוספת ומעבדת נתונים במסגרת Google Analytics בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/partners/. באפשרותך למנוע את השימוש בנתוניך על ידי Google Analytics באמצעות הורדה והתקנה של Google Analytics Opt-out Browser Add-on, הנמצא    בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
5.7.    מבלי לגרוע מהאמור, אנו משתמשים באתר כדי ללמוד על תחומי העניין של המבקרים בו על מנת להציע להם הצעות ופרסומים בהתאמה לכך. אנו עשויים לבצע פעולות דומות גם בהסתמך על ביקור של משתמשים באתרים אחרים ולהתאים עבורם פרסומים והצעות שיופיעו באתר, באתרים אחרים שבבעלותנו או מי מטעמנו, וכן במסגרת פלטפורמות שונות, לרבות רשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק, לינקדין, טוויטר וכיו"ב. 
6.    לאילו מטרות אנו אוספים את המידע 
אנו עשויים להשתמש במידע אישי שנאסף על ידינו כפי שפורט לעיל, בדרכים הבאות:
6.1.    לצורך יצירת קשר איתך, לרבות כאשר הנך מתעניין בשירותי מתנפחים ונהנים, בהצעות שונות מטעמנו, או כאשר אתה מבקש לקבל מידע נוסף.
6.2.    על מנת לשפר את האתר והשירותים שניתנים במסגרתו.
6.3.    לצורף טיפול בבקשותיך מכל סוג ומתן מענה לפניות ולתלונות.
6.4.    לצורך אבטחת המידע באתר ועמידה בהוראות הדין.
6.5.    לצורך התגוננות בהליכים משפטיים.
6.6.    לצורך יצירת קשר עמך בנוגע לשירותים ו/או למוצרים שהזמנת לרבות הודעה על שינויים או עדכונים עתידיים, ולצורך זיהוי ואימות כניסתך לחלקי האתר אליהם הנך רשאי להיכנס.
6.7.    ככל שבחרת להצטרף לרשימת התפוצה, הכוללת קבלת ניוזלטרים, עדכונים והודעות בנוגע לפעילויות שיווקיות (לרבות בשיתוף גורמים נוספים) לכתובת המייל שמסרת לנו, ביכולתך לדרוש את הסרתך מרשימת תפוצה זו בכל עת, באמצעות שליחת מייל לכתובת mitnafun@gmail.com לשם הצעת והתאמת תכנים שיווקיים כמפורט לעיל. 
7.    אופן שיתוף המידע האישי על ידינו
אנו לא נעביר את המידע שמסרת לנו לצדדים שלישיים, אלא במקרים הבאים, ככל שיעלה צורך לעשות כן לטובת המטרות לשמן המידע נאסף על ידינו כאמור לעיל:
7.1.    לנותני שירותים, ושותפים עסקיים אשר מסייעים לנו בתפעולו השוטף של האתר ובעיבוד המידע האישי.
7.2.    אנו רשאים לשתף מידע אישי אם אנו סבורים בתום לב כי גישה, שימוש, שמירה או גילוי של המידע נחוצים באופן סביר על מנת: (1) לקיים כל חוק חל, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית ניתנת לאכיפה; (2) לאכוף את הסכם השירות, לרבות חקירת הפרות פוטנציאליות של התנאים באתר או כל הסכם אחר עמנו; (3) לזהות, למנוע או לטפל באופן אחר במקרי הונאה, אבטחה או בבעיות טכניות; (4) להתגונן מפני פגיעה בזכויות, בקניין או בבטיחות של החברה או מי מטעמה, משתמשים או הציבור.
7.3.    אנו עשויים לשתף מידע אישי עם נותני שירות צד ג' ושותפים, על מנת שיסייעו לנו בפעולותינו העסקיות ועל מנת שנוכל לספק את שירותינו לך ולמשתמשים אחרים. מידע כאמור עשוי להיות מועבר גם לספקים במדינות אחרות.
7.4.    מיזוג או מכירה - במידה שחברתנו תירכש על ידי צד ג' או תתמזג עם חברת צד ג', אנו שומרים על הזכות להעביר או להמחות את המידע אישי.
8.    שימוש במידע אנונימי. 
אנו עשויים להשתמש במידע אנונימי (כהגדרתו להלן) או לגלותו לנותני שירות צד ג', על מנת לשפר את שירותינו ואת חוויית המשתמש שלך במסגרת השימוש באתר. כמו כן, אנו עשויים לגלות מידע אנונימי (בתמורה או ללא תמורה) לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים ושותפים. "מידע אנונימי" משמע מידע שאינו מאפשר זיהוי של משתמש אינדיבידואלי, כגון מידע מצטבר אודות השימוש באתר.
9.    אבטחת מידע. 
האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים המקובלים על מנת להגן על המידע האישי המצוי בערכותינו. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין ביכולתם להעניק בטחון מוחלט. לכן, אנו לא מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.
10.    הסרה. 
תוכל לבחור שלא לקבל מאתנו הודעות דוא״ל פרסומיות או הודעות דוא״ל אחרות בנוגע לשירותים, באמצעות לחיצה על קישור הסרה בהתאם לדרישות הדין. לתשומת לבך, אף אם תבחר שלא לקבל מאתנו את הודעות הדוא״ל כנזכר לעיל, נוכל לשלוח לך הודעות שירותיות כדוגמת תגובה לבקשת "צרו קשר", בקשת תמיכה, או בקשה מנהלית אחרת שתשלח על מנת לאפשר לך להשתמש בשירותים.
11.    הזכויות שלך והגנה על הפרטיות שלך. 
אנחנו מכבדים את זכותך לפרטיות ומעוניינים לשמור רק מידע נדרש, עדכני ומדויק. חשוב לנו שתדע, שהנך רשאי לעיין במידע עליך המצוי אצלנו, וככל שתמצא שמידע זה אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה מפורטת לתקן או למחוק את המידע כאמור, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 וכל התקנות שהותקנו מכוח חוק זה. אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בנושא זה ובכל שאלה שנוגעת לפרטיות שלך באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת Mitnafun@gmail.com .
 
עודכן לאחרונה:  אפריל 2023 

bottom of page