top of page

כללי בטיחות

המתקנים המתנפחים שלנו בטיחותיים ביותר ועומדים בתוי תקן בינלאומיים ​מחמירים, עם זאת, חשוב לשמור על כמה כללי בטיחות בסיסיים על מנת להמנע מפציעות מיותרות:

 

 

  • יש להניח את המתנפח על משטח נקי מאבנים, קוצים או עצמים חדים העלולים לפגוע בו, במידה ומניחים את המתנפח המושכר על אספלט יש לרפד את המשטח במזרונים דקים או שטיח.

 

  • יש לדאוג שבמשך כל זמן האירוע ישגיח מבוגר על הילדים הקופצים במתקן המתנפח, המבוגר ידאג שכמות הילדים הקופצים לא עולה על הכמות המותרת ואין צפיפות בתוך המתקן.

 

  • אין להרטיב מתנפחים שאינם מיועדים למים בשום אופן!

 

  • אין לנתק את המפוח מהחשמל בזמן השימוש, יש לוודא שאין ילדים במתקן לכבות את המפוח ולבסוף לנתק את המפוח מהחשמל.

 

  • אין לעלות על המתנפח עם נעליים, משקפיים, אוכל, ועצמים חדים היכולים לפצוע את הילדים או לפגוע במתקנים.

מטרת המתקנים היא לעשות כייף לילדים ובכדי לשמור על ההנאה של הילדים ומניעת פציעות יש לעקוב אחרי כללי הבטיחות להלן מספר טיפים לשמירת זהירות תוך שימוש במתקנים מתנפחים:
 

השגיחו על הילדים בזמן הפעלת המתקן

תמרור לווי מבוגר

חובה להשגיח על הילדים בזמן הפעלת המתקן בכדי להימנע מטעויות שימו לב שהילדים עולים למתקן עם בגדים נוחים שיוכלו לנוע בחופשיות ונוחות.

אין להיכנס עם אוכל או שתיה

תמרור אסור אוכל

עלייה למתקן עם אוכל או שתיה עלולה לגרום לחנק לכן מומלץ לוודא שהילדים לא עולים למתקנים עם אוכל או שתייה.

מומלץ להימנע מנעליים כבדות/שפיציות

תמרור ללא נעליים

מומלץ להימנע  מעלייה למתנפחים עם נעליים כבדות או שפיציות בכדי להימנע מפציעות מיותרות למעשה מומלץ לעלות למתקנים יחפים לגמרי או עם גרביים.

תמרור איסור חפצים חדים

הימנעו מעליה עם חפצים חדים

עלייה למתקן עם חפצים חדים כגון תכשיטים מפתחות מספריים או מקלות עלולה לגרום לפציעות לכן מומלץ לוודא שהילדים לבושים בבגדים נוחים גם כדי לשמור על בטחונם וגם שיוכלו להנות בחופשיות.

הרחיקו אש מהמתקנים​

תמרור איסור אש

המתנפחים שלנו עשויים מחומרים עמידים ביותר אך שימוש לא זהיר באש או סגריות באזור עלול לגרום להריסת המתקן.

bottom of page