top of page

כבל מאריך

  • 25 שקלים חדשים
  • הסדנה 1, כפר סבא

פרטי המוצר

כבל מאריך להשכרה כ 20 מטר


מדיניות ביטולים

ביטול הזמנה ו/או השכרה של ציוד תעשה עד 72 שעות לפני תקופת ההשכרה, ובלבד שניתן אישור על ידי מתנפחים ונהנים. למען הסר ספק, לא יוחזר תשלום בעת ביטול הזמנה או השכרה במסגרת 72 השעות לפני תקופת ההשכרה. יש ליצור קשר בטלפון 050-5544516


bottom of page